fbpx

PROFESOR PEDAGOG: CALITATE PRIN EDUCAȚIE

Durata cursului: 82 ore.

În Romania, formarea continuă a personalului didactic constituie un drept care se realizează, în principal, prin perfecţionare şi conversie profesională.

Evoluţia în carieră a personalului didactic din invatamantul preuniversitar se realizează prin promovarea examenelor de definitivare în învăţământ şi obţinere a gradelor didactice II şi I.

În corelare cu reglementările specifice educaţiei adulţilor şi educaţiei permanente, perfecţionarea cadrelor didactice se realizează prin stagii de formare obligatorii. Stagiile de formare continuă asigură dezvoltarea profesională a personalului didactic  şi intră în sistemul de evaluare/echivalare prin credite profesionale transferabile, obligativitatea constând în acumularea de către cadrul didactic a 90 de credite într-o perioadă de 5 ani. Programele de formare continuă a personalului didactic sunt organizate modular pe următoarele domenii principale: specialitate, pedagogie, psihologia educaţiei, didacticii specialităţii, TIC, management educaţional.

Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie. Potrivit principalelor sale destinaţii, formarea continuă vizează:

 

  • Actualizare și dezvoltarea prin programe de formare periodică
  • Dezvoltarea competențelor prin evoluția în carieră didactică
  • Dobandirea și dezvoltarea competențelor de conducere, îndrumare și control
  • Dobândirea de noi competențe prin programe de reconversie
  • Dobândirea unor competențe complementare sau de extensie care largesc gama activităților și
    funcțiilor ce pot fi prestate de personalul didactic
  • Dezvoltarea și extinderea competențelor transversale privind rolurile sociale și dezvoltarea
    personală și profesională

Formular înscriere curs

1 + 12 =

Intră cu noi în contact!

București

Adresa noastră din București este:
Str. Mendelev, Nr. 36-38, Et. 8 Sector 1

+40 723 541 738
+40 731 357 378
office@euro-jobs.org

Petroșani

Adresa noastră din Petroșani este:
Str. 22 Decembrie, Nr. 1, Et. 1, 332020

+40 723 541 738
+40 731 357 378
office@euro-jobs.org

Orăștie

Adresa noastră din Orăștie este:
Str. Unirii, Bl. 7, Ap. 1, 335700

+40 722 521 215
office@euro-jobs.org

Arad

Adresa noastră din Arad este:
Cl. Aurel Vlaicu, Nr. 225-235, Galeria Mall Arad

+40 754 583 763
+40 745 224 187
office@euro-jobs.org